gwarancjaDożywotnia gwarancja
modyfikacjaMożliwość modyfikacji produktów
korektaKorekta rozmiaru
ubezpieczonaDarmowa i ubezpieczona wysyłka
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Luva Sp. z o. o.

Dbamy o wysoką jakość naszych usług, dlatego Twoje dane są bezpieczne.

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Luva Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-147) przy ul. Długiej 27 LU5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680557, posługująca się nr NIP 9452209252 oraz REGON 36739825400000.

 Administrator jest właścicielem portalu Luva, dostępnego pod adresem: https://luva.pl/

 Jako administrator przechowujemy tylko niezbędne do wykonania poszczególnej usługi dane osobowe i dbamy o ich odpowiednie zabezpieczenie. Chronimy Twoje dane i Twoją prywatność przed dostępem osób trzecich.

 

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

 We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Wystarczy zadzwonić pod wskazany poniżej numer telefonu lub napisać na wskazany poniżej adres e-mail. 

 • Administrator - dane kontaktowe:
 1. Numer telefonu: 799 964 443
 2. Adres e-mail: [email protected]

 

 3. Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe zostają nam dostarczone przez Ciebie w momencie kiedy rejestrujesz się na portalu oraz przez cały okres, gdy z niego korzystasz.

Dane na Twój temat przekazywane są nam także przez pośredników płatności.

 Niektóre dane pozyskujemy za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii, niemniej jednak stosujemy wszelkie możliwe metody w celu podwyższania poziomu prywatności użytkowników, jakie oferują dostawcy narzędzi wykorzystujących wspomniane technologie.

 Zasady wykorzystywania przez nas plików “cookies” oraz innych technologii zamieszczone zostały w niżej.

 

 4. Jaki jest cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania Twoich danych w ramach Konta Użytkownika?

 Przetwarzamy Twoje dane głównie w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). 

Przetwarzamy Twoje dane także w ramach celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora. Interes ten wynika z potrzeby analizowania czynności korzystania z portalu przez użytkowników, celem świadczenia lepszej jakości usług, jak również za taki interes administrator poczytuje marketing bezpośredni swoich produktów i dokumentowanie operacji celem obrony przed roszczeniami. Uprawnienie to realizujemy na podstawie art. 6 ust. 2 lit. f) RODO.

Musimy gromadzić dane również ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości). W takiej sytuacji dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 2 lit. c) RODO.

Zbierane dane przechowujemy maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (zależnie od okresu opisanego w przepisach kodeksu cywilnego dot. przedawnienia roszczeń).

 

5. Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i czy wiąże się z tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

 Niektóre dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

 

6. Czy Twoje dane będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

 W zakresie opisanych powyżej danych, w tym plików “Cookies” oraz obsługi powiązanych z nimi narzędzi służących do ich analizy, w niektórych przypadkach ma miejsce przekazywanie tych danych na serwery w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane te będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W pozostałym zakresie serwery naszego serwisu i cały ruch związany z jego obsługą, jak i realizacją usług, odbywa się tylko i wyłącznie z obszaru Polski.

 

7Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe?

W ramach korzystania z portalu Twoje dane osobowe udostępniamy  przede wszystkim podmiotom świadczącym dla nas różnego rodzaju usługi na podstawie stosownych umów, dzięki którym zapewniamy mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Oprócz tego przekazujemy dane odbiorcom, którym musimy przekazywać Twoje dane zgodnie z obowiązkami nałożonymi na nas przez obowiązujące przepisy prawa. Do tych dwóch powyższych kategorii podmiotów można zaliczyć:

 1. Organy nadzorcze, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;
 2. Podmioty świadczące nam usługi związane realizacją obsługi prawnej, windykacji oraz obsługi w zakresie zobowiązań podatkowych (m.in: księgowość);
 3. Banki oraz pośredników w zakresie realizacji płatności;
 4. Firmy kurierskie;
 5. Dostawcy systemu informatycznego zarządzania treścią serwisu luva.pl, dostawcy usług IT, hostingu;
 6. Dostawcom systemów informatycznych i oprogramowania oraz serwisowania sprzętu.

 

8. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

 Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się dobrowolnie. Nie masz obowiązku podania tych danych, co więcej w przypadku ich podania, w każdej chwili możesz żądać od nas ich usunięcia.

Jednakże podanie danych osobowych wskazanych w formularzach dostępnych na stronie jest niezbędne w celu należytego wykonania zawartej między nami umowy, a więc zrealizowania wybranej przez Ciebie usługi. Brak tych danych uniemożliwia nam jej wykonanie.

 Pamiętaj jednak, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych zbieramy tylko tyle informacji o Tobie ile jest to niezbędne. Wszystkie zebrane dane zabezpieczamy z najwyższą dbałością.

 

9. Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 Jakie dokładnie uprawnienia Ci przysługują:

 • Prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
 • Możesz też żądać ich sprostowania;
 • Możesz w każdej chwili usunąć konto i żądać usunięcia danych, których nie jesteśmy zobligowani przetrzymywać;
 • W sytuacjach określonych art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które związane jest z naszymi działaniami marketingowymi;
 • masz również prawo do przeniesienia danych.

 Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat przetwarzania danych przez właściciela portalu lub chcesz skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, również tych z zakresu wykorzystywania tzw. "Cookies" oraz innych technologii napisz na adres: [email protected]

 

 10. Narzędzia analityczne i tzw. Cookies

 W ograniczonym zakresie automatycznie zbieramy dane. Wykorzystujemy w tym celu tzw. pliki Cookies.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu podłączonym do sieci, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.

 Poniżej znajdziesz opis technologii, których używamy oraz rodzaje plików, które gromadzimy. Przede wszystkim dowiesz o celach, w których je wykorzystujemy oraz jak możesz zmienić ustawienia, tak żeby zachować te informacje tylko dla siebie.

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookies w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie - Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy społecznościowe wykorzystują informacje w celach wsparcia i integracji usług.


Nasz portal współpracuje i korzysta z narzędzi do analizy danych na stronie internetowej, takich jak Google Analytics, czy Facebook Pixel. Narzędzia te analizują ruch na stronie i wykorzystują do tego opisane powyżej pliki "Cookies".

Dowiedz się j
ak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

 

Dowiedz się jak Facebook wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content

 

Serwis korzysta również z usług podmiotów trzecich, których lista może się zmienić. O każdej zmianie zostaniesz poinformowany. Na chwilę obecną korzystamy z usług: czatu, wysyłki wiadomości SMS, wysyłki wiadomości e-mail.

 Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania Cookies. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów Cookie, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania Cookies.

 

Zarządzanie i usuwanie plików Cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji “Pomoc” w przeglądarce.

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

W zakresie narzędzi Google Analytics, aby wyłączyć przesyłanie w/w informacji, pobierz i zainstaluj ten dodatek w swojej przeglądarce:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox i Opera. Będzie on działać w przeglądarce, gdy zostanie wczytany i uruchomi się poprawnie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium